Drobečková navigace

Úvodní strana > Profil kanceláře

Profil kanceláře

Advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a právní služby v oblasti trestního práva, především u daňových a hospodářských deliktů, kde klientům poskytuje obhajobu v celém trestním řízení. Dále poskytuje právní poradenství a právní služby v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, občanského práva a rodinného práva.

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby od konzultací a připomínek jejich smluvních vztahů přes vypracovávání a přípravu pojmenovaných, nepojmenovaných i smíšených smluv jako např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, veškeré smlouvy v souvislosti s nájmy a podnájmy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, a další smlouvy upravené občanským zákoníkem s důrazem na zajištění právního postavení klienta, při současném zajištění účasti některého z právníků advokátní kanceláře na obchodních jednáních klienta.

Advokátní kancelář poskytuje kompletní poradenství jak fyzickým tak právnickým osobám při koupi, nájmu nebo podnájmu veškerých druhů nemovitostí a dalších dispozic s těmito nemovitostmi, včetně zastupování v řízené před katastrálními úřady, stavebními úřady a řešení právních vztahů k bytům a nebytovým prostorům včetně zajišťovacích instrumentů jako jsou zástavní práva, zajišťovací převod práva, věcná břemena a další. Při poskytování právních služeb spolupracujeme s různými externími odborníky, zejména s daňovými poradci, soudními znalci a překladateli. Kancelář rovněž spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi, zejména při řešení složitějších a objemnějších případů. I v takovémto případě je za práci provedenou pro klienta naší kanceláře zodpovědný advokát, s nímž se klient na poskytování právních služeb domluvil. Advokátní kancelář poskytuje rovněž právní služby v oblasti přestupkového práva a cizineckého práva.

Cílem advokátní kanceláře je poskytovat svým klientům komplexní právní služby na vysoké profesionální a odborné úrovni, a to rychle a zcela nezávisle.

Pracovníci advokátní kanceláře hovoří česky, rusky a anglicky.