JUDr. Petr Dítě, LL.M. - advokát

JUDr. Petr Dítě, LL.M. nabízí služby své advokátní kanceláře v širokém spektru právních služeb.

Specializujeme se na trestní, obchodní, občanské, rodinné a insolvenční právo, ale poskytujeme poradenství i v oblasti přestupkového a cizineckého práva. Cílem advokátní kanceláře je poskytovat svým klientům komplexní právní služby na vysoké profesionální a odborné úrovni, a to rychle a zcela nezávisle.

Exekuce

Exekuce je zabavení majetku za účelem jeho prodeje v dražbě a splacení dluhů dlužníka věřitelům. Exekuce je často finálním řešením dluhů.

Číst dále

Číst dále

Insolvenční právo

Insolvenční právo je známo jako zákon o odlužení nebo osobní bankrot, tedy řešení situace kdy má dlužník nezvladatelně vysoké dluhy.

Číst dále

Číst dále

Trestní právo

Odvětví veřejného práva zaměřené na určení škodlivosti jednotlivých lidských činů vůči společnosti a stanovení druhu případně délky trestu.

Číst dále

Číst dále

Občanské právo

Občanské právo je momentálně nejrozsáhlejší část českého práva. Má několik podčástí, které se postupem času přirozeně oddělily kvůli zpřehlednění.

Číst dále

Číst dále

Rodinné právo

Rodinné právo lze v České republice chápat jakou soubor norem definující práva a povinnosti panující mezi členy rodiny a všemi jejími generacemi.

Číst dále

Číst dále

Obchodní právo

Obchodní právo chápeme jako odnož soukromého práva upravující majetkoprávní vztahy podnikatelů a subjektů se kterými obchodují v rámci své činnosti.

Číst dále

Číst dále

JUDr. Petr Dítě, LL.M. – Olomouc

Advokátní kancelář JUDr. Petr Dítě, LL.M. – Olomouc

Advokátní kancelář působí v České republice od roku 1994, kdy úzce spolupracuje s advokátní kanceláři JUDr. Petr Dítě, MBA. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva.

Advokátní kancelář se pak zejména specializuje na poskytování služeb v oblasti práva trestního, obchodního, insolvenčního, občanského a rodinného. Poskytuje komplexní právní služby v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí a jejich správou. Zastupuje klienty při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy. Poskytuje poradenství ve věcech daňových a finančních. Ve spolupráci s předními exekutorskými kancelářemi zajišťuje pro své klienty vymáhání a správu pohledávek.

Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří tuzemské i zahraniční fyzické i právnické osoby, podnikající zejména v oblasti obchodu, marketingu, informačními technologiemi, obchodu s nemovitostmi, ale například i ve službách.